Archive for Juliol de 2011

Una mirada neta

11 Juliol, 2011

Amb El pal i la pastanaga volem mirar l’economia amb una mirada neta, lliure de prejudicis, sense donar res per descomptat. Una mirada que es correspon a la pregunta d’un nen, la més pertinent de totes: “com funciona això?”. Només entenent una mica els mecanismes de com i perquè els homes s’organitzen d’una manera o d’una altra, podrem reflexionar i, finalment, opinar amb una veu crítica. Pretenem que els nens i les nenes, és a dir nosaltres, tinguem les eines per fer un món millor. I volem fer-ho divertint-nos.

Una mirada limpia
Con El pal i la pastanaga queremos observar la economía con una mirada limpia, libre de prejuicios, sin dar nada por descontado. Una mirada que de hecho es la pregunta del niño, la más pertinente de todas: “¿y eso cómo funciona?”. Sólo entendiendo los mecanismos de cómo y porqué los hombres se organizan de un a manera y no de otra, podremos reflexionar y, finalmente, opinar con voz crítica. Pretendemos que los niños y las niñas, es decir nosotros, tengamos las herramientas para hacer un mundo mejor. Y lo queremos hacer divirtiéndonos.

 

 

El pal i la pastanaga, el blog d’un conte d’economia

5 Juliol, 2011

Aquest és el blog de El pal i la pastanaga, un llibre escrit per Danilo Guaitoli i Pere Puig, il.lustrat per Pere Puig i editat per Edicions Cadí.
En aquest blog anirem penjant totes les novetats que sorgeixin arran de la publicació del llibre, mostrarem el procés de creació del conte, tant pel que respecta al procés d’escriptura com al procés de creació de les il.lustracions, i també parlarem i reflexionarem sobre l’economia amb la col.laboració de tots vosaltres. L’economia forma part de les nostres vides, i per això volem entendre els seus mecanismes, per millorar-los i posar l’economia al servei de tothom!


El palo y la zanahoria, el blog de un cuento de economía
Este es el blog de El pal i la pastanaga (El palo y la zanahoria), un libro escrito por Danilo Guaitoli y Pere Puig, ilustrado por Pere Puig y editado por Edicions Cadí.
En este blog pondremos a vuestra disposición todas las novedades que surjan acerca de la publicación del libro, mostraremos el proceso de creación del cuento, tanto por lo que se refiere al proceso de escritura como al proceso de creación de las ilustraciones, y también hablaremos y reflexionaremos sobre economía con la colaboración de todos vosotros. La economía forma parte de nuestras vidas, y es por eso mismo que queremos entender sus mecanismos, para mejorarlos  y poner la economía al servicio de todos!